Keskkonnaga seotud kaardilood nüüdsest ühest kohast kättesaadavad

16.06.2021 | 14:33

Keskkonnaagentuur on koondanud keskkonnainfot sisaldavad kaardilood rubriiki „Keskkonnaagentuuri kaardilood“, mille suurimaks lisaväärtuseks on võimalus huvipakkuvaid kaardikihte visuaalis kuvada ja seejärel andmefaile ka töödeldaval kujul alla laadida. Täiendavalt saab kaardilugusid ja nendega seotud andmeid otsida ka märksõnade või kategooriate abil.

Keskkonnaagentuur on koondanud keskkonnainfot sisaldavad kaardilood rubriiki  „Keskkonnaagentuuri kaardilood“, mille suurimaks lisaväärtuseks on võimalus huvipakkuvaid kaardikihte visuaalis kuvada ja seejärel andmefaile ka töödeldaval kujul alla laadida. Täiendavalt saab kaardilugusid ja nendega seotud andmeid otsida ka märksõnade või  kategooriate abil.

 

Agentuur on koostanud mitmeid keskkonnateemalisi väljaandeid interaktiivsete ja kaasavate kaardilugudena. Sõltumata sellest, kas lugejaskonda kuuluvad teadusasutused, ettevõtted või laiem avalikkus, muudab selliselt edasiantav info analüüside, aruannete ja keskkonnaandmete sisu mõistmise ning kasutamise inimestele palju lihtsamaks ja kiiresti hoomatavaks.

Keskkonnaagentuuri kaardilood põhinevad kogukonna kaasamiseks loodud ArcGIS Hub platvormil ning kasutajate jaoks on see leitav aadressil: https://keskkonnateadlik-kaur.hub.arcgis.com või Keskkonnaagentuuri kodulehelt viite alt „Kiirelt kätte“.
Vastavat GIS tarkvara omades on võimalik  muuhulgas ka alla laetud andmeid taas visualiseerida ning olemasolevat andmekihti ise töödelda ja edasi kasutada näiteks teadustöös, analüüsides või mujal.

Keskkonnaagentuur

Pressiesindaja