ENG RUS
Logo ilm+
Esimene riiklik ilmaäpp ILM+
Eesti on väike, kuid ilm võib meil tihtipeale olla väga tujukas. Selleks, et oleksid alati kursis kõige värskema ilmainfoga, saaksid end ootamatute ja ohtlike ilmastikunähtuste eest kaitsta ning saaksid ka ise ilmainfot jagada, oleme valmis saanud esimese riikliku ilmaäpi ILM+.

Meie oma ilmaäpp

Esimesest riiklikust ilmaäpist saad alati usaldusväärse info ja nii võid end ka alati turvaliselt tunda. ILM + näitab Sinu nutiseadmes reaalajas infot terve Eesti kohta. Värsked andmed laekuvad süsteemi iga tunni möödumisel ning lisaks mitme-päevasele ilmaprognoosile, saad ilmainfot tellida ka konkreetse piirkonna kohta.

Meie üheks olulisemaiks ülesandeks on 365 päeva aastas iga Eestimaa inimest ohtlike ilmastikunähtuste eest hoiatada ning uue ilmaäpi abiga ongi Sul võimalik olla oma asukohas ohtlike ilmastikunähtustega kursis. Ilmaäppi kasutades saad ilmahoiatused otse push-teatena oma nutitelefoni ekraanile.

Kuidas töötab?

ILM+ kasutamiseks tuleb Sul kõigepealt äpp oma Androidi või Apple’i nutiseadmesse laadida. Operatsioonisüsteem telefonis peab olema vähemalt Android 8 või iOS 13.

Kasutajaks registreerimine ei ole kohustuslik ehk saad äppi ka ilma registreerimata kasutada.

Vaata videoklipist lähemalt, kuidas ilmaäpp töötab:

Ilmahuviliste vaatlused

Keskkonnaagentuuri seirevõrk koosneb enam kui 100 vaatluspunktist, kuid soovime alati rohkem ilma kohta informatsiooni saada. Sina saad meid selles väga hästi aidata.

Oleme äpis loonud võimaluse, et igaüks saab teistega jagada oma asukoha värsket ilmainfot, näiteks ohtlike ilmastikunähtuste kohta. Kui soovid, saad jagada samuti pilte ning videoid koos kommentaaridega, milles saad kirjeldada, milline on ilm parasjagu Sinu asukohas. Selleks kõigeks ei pea äppi sisse logima, kuid võid seda teha.

Sinu poolt edastatud info on oluliseks sisendiks Keskkonnaagentuuri teenuste, ilmaprognooside ja hoiatuste jaoks ning aitab kaasa prognooside ja -hoiatuste kvaliteedile.

 

 

KKK


Üldine info

Äpp kasutab järgmiseid andmeid:

 • Keskkonnaagentuuri vaatlusvõrgus olevad ilmajaamad;
 • Harku ja Sürgavere ilmaradarid;
 • Satelliitandmed;

 • Prognoosandmed:
 • sünoptikute poolt koostatud nelja ööpäeva prognoosid ja ilmahoiatused;
 • ilmamudelprognoos, sh asukohapõhine;
 • meremudelprognoos.
 • Asukohapõhine ilmaprognoos ja mudelprognoosid põhinevad ECMFW (Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse) mudelil. Mudeli väljund uueneb suveajal kell 6:30, 12:30, 18:30, 00:30 ja talveajal kell 5:30, 11:30, 17:30, 23:30.

  Mereilma prognooskaart põhineb HBM mudelil.

  Põhiliseks satelliitinformatsiooni allikaks on EUMETSAT Meteosat satelliidi andmed.

  Äpist leiab ka kasutajate poolt edastatud tähelepanekuid ilma kohta.

  Ilmaprognooside täpsus on ajas kahanev ehk mida lähemat aega ennustatakse, seda täpsem on ka prognoos. Üldiselt on sünoptiku prognoos (nelja ööpäeva prognoos) ekstreemumite (näiteks minimaalne/maksimaalne temperatuur) ennustamisel täpsem mudelprognoosist, muud komponendid sõltuvad ilmaolukorrast ja aastaajast. Üldiselt ilmaprognoosi täpsus järgmiseks päevaks on üle 95% täpne, ülejärgmiseks 90%, seejärel 85%, 80% jne.

  Ilmamudeli täpsus on erinevates ilmastikusituatsioonides erinev. ECMWF mudel on üks infoallikatest, mida kasutavad meie sünoptikud ametliku ilmaprognoosi koostamisel.

 • Nelja ööpäeva prognoosid, mis on koostatud sünoptikute poolt;
 • ilmamudeli prognoos, mis põhineb ECMWF mudelil;
 • mereilmamudeli prognoos, mis põhineb HBM mudelil.
 • Salvestatud asukohad annavad kasutajale võimaluse ühe liigutusega vaadata oma lemmikasukoha ilmaprognoosi ja vastava maakonna kehtivat hoiatust ning asukohale lähima ilmajaama mõõdetud andmeid viimasel tunnil. Samuti mõjutab salvestatud asukohtade nimekiri seda, mille kohta saab kasutaja push-teavitusi, kui ta on sisse lülitanud funktsiooni, et soovib saada oma salvestatud asukohtadele kehtivate ilmahoiatuste teavitusi.

  Ilmaäpp on eesti, vene ja inglise keeles.

  Ilmaäpist on võimalik vaadata reaalajas Eestis asuvate seirejaamade mõõdetud ilmaandmeid. Värsked andmed laekuvad süsteemi iga tunni möödumisel.

  Äpis on ilmaandmed ainult Eesti kohta.

  Andmete esitamine

  Jah, saad. Selleks peab äpi allolevas ribas vajutama "+" märgile ning valima ilmanähtuse, millest soovid meid teavitada. Seejärel vali kuupäev ja kellaaeg, millal nähtust täheldasid. Soovi korral võib ilmanähtusest lisada pildi. Andmete edastamiseks vajuta nupule "Esita andmed".

  Äpi kaudu saab esitada vaatluseid järgmiste nähtuste puhul: sademed, äike, tromb, udu, veetemperatuur, tuulekahjustused, üleujutus, lume paksus ja jää. Nimetatud nähtuste kohta vaatlustulemuste sisestamine on meile väga oluline eelkõige meie enda ilmaprognooside ja hoiatusega seotud operatiivtööks.

  Loetelus olevad ilmanähtused pakuvad suurt huvi, kuna võivad esineda lokaalselt. Paljud neist, näiteks äike, tromb, on ohtlikud ilmanähtused.

  Kõik esitatud andmed laekuvad kohe andmebaasi ja ilmaäpi kaardile. Mõnel juhul võib see võtta mõned minutid.

  Vabatahtlike poolt sisestatud andmeid kasutame:

 • ilmaprognooside täpsustamiseks;
 • tagasisidena/tõendusmaterjalina;
 • tormide ja hooaja jm ülevaadetes;
 • piisava andmebaasi tekkimisel kasutame neid oma ilmamudelites.
 • Kasutajate kaasamisega soovime populariseerida ilmavaatluste valdkonda ning tõsta teadlikkust ohtlike ilmastikunähtuste esinemisest ja kliimamuutustest.

  Tehniline info

  Androidil alates versioonist 8 ja IOS alates versioonist 13.

  Kui äpp ei tööta, siis veendu, et Sinu telefoni operatsioonisüsteem on uuendatud (Androidil alates versioon 8 ja iOS alates versioon 13). Kui probleem ei lahene, võta palun meiega ühendust teenused@envir.ee ning märgi ära ka, millist operatsioonisüsteemi see kasutab.

  Esmalt veenduge, et seadmes on toimiv andmeside. Tegemist võib olla ka ajutise katkestusega andmeedastuses andmebaasist äppi, andmete jõudmisel ilmajaamast andmebaasi või on rike mõõteseadmes. Kui viga kestab pikemat aega, andke meile palun sellest teada teenused@envir.ee ning märkige ära probleem, oma seadme mudel ja millist operatsioonisüsteemi kasutate. Võimalusel lisage ka ekraanisalvestus probleemsest kohast.

  Veendu, et andmeside on sisse lülitatud. Probleemi jätkumisel kirjuta teenused@envir.ee ning märkige ära probleem, oma seadme mudel ja operatsioonisüsteemi versioon.

  Veendu, et Sinu nutiseadmes on GPS sisse lülitatud, telefoni seadistustes on positsioneerimine äpile lubatud ning satelliidil on telefoniga ühendus (siseruumis või tihedate puude all ei pruugi telefon signaali kätte saada).

  Veenduge, et rubriigis "Kasutajate vaatlused" on filter "Minu vaatlused" sisse lülitatud. Probleemi püsimisel võtke meiega ühendust teenused@envir.ee.

  Asukohapõhise prognoosi nägemiseks on vajalik leida soovitud asukoht, kas otsingu abil või GPS positsioneerimist kasutades. Probleemi jätkumisel võtke palun meiega ühendust teenused@envir.ee.

  Luba selleks küsitakse, kui laed äpi esimest korda alla. Kui Sa ei mäleta, kas tegid seda, saad seda ise muuta oma telefoni seadetes („settings“).

  Äpis märgi oma seadete all kindlasti ära, milliste piirkondade kohta soovid märguandeid saada. Veendu ka, et Sinu lemmikasukohtade loendis (südameikoon ekraani allservas) on sobivad piirkonnad valitud. Kui Sa ei soovi enam lemmikasukohtade hoiatusi saada, on võimalik valida välkteadete seadetes ka ainult "Üldine Eesti hoiatus" ning seejärel saad hoiatusi siis, kui antakse välja üldine hoiatus kogu Eestile. Kui oled hoiatuse teavituse saanud, saad sellele vajutades liikuda hoiatuste lehele, kus on ülevaade kogu Eestis kehtivatest hoiatustest.

  Äpp saadab Sinu nutiseadmele otse välkteate, kui pead oma asukohas arvestama ohtlike ilmastikunähtustega. Kui Sinu seadmele need teavitused ei tule, palun kontrolli, kas oled selleks andnud loa. Luba selleks küsitakse, kui laed äpi esimest korda alla. Kui Sa ei mäleta, kas tegid seda, saad seda ise muuta oma telefoni seadetes („settings“).

  Kontrolli, kas oled äpi seadetes teavituste saatmise sisse lülitanud ning millise asukoha kohta teavitusi soovid. Vali, millise piirkonna kohta hoiatust soovid: kas mõni mereala, üldine Eesti hoiatus või oma lemmikasukohtade all märgitud piirkondade hoiatused.

  Varia

  Äpi kasutajaks registreerimine ei ole äpi kasutamiseks vajalik. Registreerimine võimaldab äpis eristada enda ja teiste kasutajate sisestatud vaatlusi.

  Mudel-, radar- ja satelliitpiltide juures on kohalik aeg.