Rahvusvaheline koostöö

Keskkonnaagentuur teeb tihedat koostööd teiste riikide keskkonnaseiret teostatavate asutuste ning meteoroloogiateenistustega.Samuti täidab Keskkonnaagentuur riikliku kontaktisiku ülesandeid mitme rahvusvahelise organisatsiooni ja koostööprogrammi juures.

Need on valdkondlikud organisatsioonid ja programmid, mis tegelevad muuhulgas erialaste standardite, reeglite, soovituste ja meetodite väljatöötamisega, teabe ja andmete kogumise ja analüüsimisega ning poliitikate kujundamisega.

RV koostöö võib jagada neljaks :

  • kahepoolne koostöö teiste riikidega;
  • piirkondlik koostöö – NORDMET, NHF, HIRLAM
  • koostöö Euroopa riikidega ja Euroopa Liidu raames – EEA, EUMETSAT, EUMETNET, ECMWF, EUROSTAT
  • globaalne koostöö – WMO, ICAO, OECD, UNEP

Viimati uuendatud 28.05.2021