Dokumendiregister ja teabenõude esitamine

Dokumendiregister ja teabenõude esitamine.

Dokumendiregister

Keskkonnaagentuuri dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda agentuuri tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01.01.2016 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Enne 01.01.2016 elektrooniliselt registreeritud kestva säilitustähtajaga dokumendid ei ole tehnilistel põhjustel avalikult kättesaadavad. Nende dokumentide kohta palume esitada teabenõue.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega. Kui dokumendil on möödunud tähtajaga juurdepääsupiirang, siis saab sellele juurdepääsu küsida samuti teabenõude korras.

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris

Teabenõude ja pöördumiste esitamine

Teabenõude esitamine

Teabenõuet saab esitada avaliku dokumendiregistri keskkonnas

  • Teabenõudega saab küsida adressaadilt juba olemasolevat teavet (nt dokumenti, infot või väljavõtet).
  • Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Selgitustaotluse esitamine

Selgitustaotlus saatke e-posti aadressile kaur@envir.ee

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

Märgukirja esitamine​​​

Märgukiri saatke e-posti aadressile kaur@envir.ee

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

  • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
  • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.
  • Märgukirjale vastatakse 30 päeva jooksul.
Arvuti diivanil

Viimati uuendatud 26.05.2021