Hanked ja enampakkumised

Hanked ja enampakkumised.

Riigihanked

Keskkonnaminister ja Riigi Tugiteenuste Keskuse direktor sõlmisid 21.12.2017 kokkuleppe, mille kohaselt hakkas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) alates 01.01.2018 osutama Keskkonnaministeeriumile (KeM) ja selle valitsemisalale riigihanke tugiteenust. Kokkuleppe sõlmimise aluseks on Vabariigi Valitsuse 12.10.2017 korralduse nr 282 punkt 2 ja keskkonnaministri 14.12.2017 käskkiri nr 1-2-/171205.

Nimetatud kokkuleppe alusel ei korralda RTK riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Nende riigihangete korraldamiseks on keskkonnaminister nimetanud keskseks hankijaks Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (KEMIT).

Kokkuleppe raames korraldab RTK Keskkonnaagentuuri (KAUR) vajadustele vastavaid riigihankeid, mis nõuavad riigihangete seaduse kohaselt toiminguid riigihangete registris. KAURi poolt edastatud hankevajaduste alusel kinnitab RTK peadirektor hankeplaani hiljemalt kahe nädala jooksul pärast hankeplaani kooskõlastamist KAURi poolt ning hankeplaan avaldatakse RTK kodulehel.

Kohvitass laual

Viimati uuendatud 30.06.2021