Keskkonnaagentuur sai peresõbraliku tööandja hõbetaseme märgise!

26.11.2020 | 12:00

Oleme oma märgise üle igati tänulikud ja rõõmsad! Hõbemärgise taseme teenisime välja operatiivse kaugtöö ja paindliku tööaja mudeli juurutamise, peresõbralikesse tegevustesse (laste laager, laste mängutuba ja muud toetavad tegevused) ning tööandja brändingu arendamisse panustamise eest.

Oleme oma märgise üle igati tänulikud ja rõõmsad! Hõbemärgise taseme teenisime välja operatiivse kaugtöö ja paindliku tööaja mudeli juurutamise, peresõbralikesse tegevustesse (laste laager, laste mängutuba ja muud toetavad tegevused) ning  tööandja brändingu arendamisse panustamise eest.

Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala: „ Meie jaoks on see tore tunnustus, mille väljateenimisse oleme ka teadlikult panustanud. Peresõbralikkus on osa organisatsioonikultuurist, mille väljakujunemine ja juurdumine on pikk protsess- oleme kõik osake selle kultuuri tekkimisest ja hoidmisest ning asutusena on see ka edaspidi meie jaoks oluline suund, mida väärtustada ja kuhu panustada.“

Peresõbralikke tööandjaid tunnustasid videosilla vahendusel rahvastikuminister Tanel Kiik ja sotsiaalminister Riina Solman. Ministrid pidasid oma sõnavõttudes oluliseks paindlikku töökorraldust, milleks tänavune kriis senisest veelgi suurema vajaduse ja samas ka võimalused lõi. Märgise saamise eelduseks on olnud olulised tööandja tegevused selleks, kuidas töö- ja pereelu ühildada nii, et kõik oleks võitjad.

Sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja märgise programmi kandideeris tänavu 53 organisatsiooni, kellest osalema valiti 31 tööandjat.

Keskkonnaagentuur

Pressiesindaja