22. september on rahvusvaheline autovaba päev: kutsume üles eelistama sõiduautode asemel muid liikumisviise

22.09.2021 | 09:22

Keskkonnahoidlike liikumisviisidega kaasnevad mitmed eelised, sealhulgas ohutuma keskkonna loomine jalgsi ja rattaga liiklejatele, õhusaaste vähenemine ja õhukvaliteedi paranemine. Seega kutsub Keskkonnaagentuur kõiki 22. septembril ehk rahvusvahelisel autovabal päeval üles eelistama sõiduautode asemel muid liikumisviise.

Õhukvaliteet mõjutab meid kõiki, eriti aga linnades ja linnalähedastes asulates, kus rahvastiku tihedus on suurem ning kuhu lisaks inimestele on koondunud ka suur osa sõidukeid. Sellistes piirkondades on suurem liiklustihedus ja õhusaaste, mistõttu on ka sealsed inimesed rohkem puudutatud just õhusaastest.

Märkimisväärne osa õhusaastest tekib täna peamiselt fossiilsete kütuste põletamisel tuginevast transpordisektorist, mistõttu on õhusaasteainete teke otseselt seotud ka mootorikütuste kvaliteedist.

Ebakvaliteetne kütus võib suurendada põlemisprotsessidest tekkivaid saasteainete heitkoguseid, aga kahjustada ka sõiduki mootorit ja heitgaaside järeltöötlussüsteeme ning seeläbi mõjutada ka sõidukite hooldusvajadust. Seetõttu on parema õhukvaliteedi tagamiseks sisepõlemismootorites kasutatavatele vedelkütustele kehtestatud erinevad keskkonnanõuded, mille kvaliteedi järjepidevat seiret korraldab Keskkonnaministeerium ja teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Iga-aastaselt võetakse seire raames rohkem kui 500 kütuseproovi, mille alusel hinnatakse vedelkütuste vastavus kehtestatud kvaliteedinõuetele. Hea meel on tõdeda, et kütuseseire andmetel on Eestis müüdavate mootorikütuste kvaliteet aasta-aastalt paranenud ning kütustele kehtestatud keskkonnanõuete rikkumist esineb üha vähem.

Ajakohane info tanklates müüdavate vedelkütuste kvaliteedi seireandmete kohta on leitav Kütuseseire andmekogust.

Euroopa riikides läbiviidud kütusekvaliteedi seireandmete kokkuvõttega 2019. aasta kohta saab tutvuda SIIN. Vaata järele!

Keskkonnasõbralikest ja -säästlikest valikutest sõltub meie keskkond. Puhtama õhukeskkonna tagavad meile alternatiivsed liikumisvõimalused, tõhusamad sõidukitehnoloogiad ja –standardid ning puhtamad kütused.

Üks autovaba päev annab meile teadmise, millised võiksid olla ka ülejäänud 364 päeva aastas. Võib-olla saab ühekordne autost loobumine ning mõne muu keskkonnahoidliku liikumisviisi eelistamine edaspidiseks tavapäraseks praktikaks. Oleme teadlikud ja teeme tarku valikuid ja seda iga päev!

Graafikud:

Kütusekvaliteedinõuetele mittevastavate proovide osakaal kogu seireproovide arvust maakondade lõikes 2020. aastal:

Seirete arv ja kontrollitud kütused:

Info pani kokku Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist Helen Heintalu.

Kertu Kula

Kommunikatsiooni peaspetsialist