EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid

Euroopa Liidu ökomärgist (EL ökomärgist) saavad taotleda ettevõtted, kelle toode või teenus kuulub tooterühma, millele on loodud ökomärgise kriteeriumid. EL ökomärgise kasutusõiguse saamiseks tuleb esitada pädevale asutusele taotlus. Eestis on pädev asutus Keskkonnaagentuur.

Ökomärgise andmise kriteeriumid kehtestatakse eraldi igale tooterühmale. Kõik ühesuguse otstarbega tooted arvatakse ühte tooterühma. Kriteeriumide väljatöötamist võivad juhtida liikmesriigid, komisjon, pädevad asutused või muud sidusrühmad, kes esitavad eelnõu EUEB-le (Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjon) aruteluks. EUEB koosneb liikmesriikide pädevate asutuste esindajatest ning nõuandvast foorumist. Foorumisse kuuluvad isikud, kelle huve võivad väljatöötatavad ökomärgise kriteeriumid puudutada, nt keskkonnaorganisatsioonide, tööstuse, teenuste osutajate, hulgimüüjate, importijate jt esindajad. Peale arutelusid läheb eelnõu hääletamisele, milles osalevad kõik EL liikmesriigid ja kandidaatriigid.

Kriteeriumeid vaadatakse peale kehtestamist regulaarselt läbi ning vajadusel muudetakse ja karmistatakse nõudeid. See on vajalik, et käia tehnoloogia arenguga kaasas ning tagada tootest tuleneva keskkonnamõju vähendamine. Kriteeriumide kehtivusaeg sõltub tooterühmast, kuid üldjuhul vaadatakse kõik kriteeriumid üle iga 4-5 aasta tagant.

Kõigi olemasolevate tooterühmade kriteeriumid on kinnitatud Euroopa Komisjoni otsusega, mis on EL ökomärgise määruse (66/2010/EÜ) alamaktid.

 • Info tootegruppide ja nende kriteeriumite kohta (ingl)
 • Deklaratsioonide põhjad, arvutustabelid ja kasutusjuhendid on siin. Dokumendid avanevad vastava tootegrupi nime all rippmenüüs.
EL ökomärgise logo

Kriteeriumid on kehtestatud järgmistele tooterühmadele:

Tööstuslike ja asutustes kasutatavate automaatsete nõudepesumasinate pesuvahendid

Tööstuslikud ja asutustes kasutatavad pesupesemisvahendid

Kõvade pindade puhastamise vahendid

Nõudepesumasinates kasutatavad detergendid

Käsinõudepesuvahendid

Pesumasinas kasutatavad detergendid

Siseruumide puhastusteenused

Mahapestavad kosmeetikatooted

 • Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 31. detsember 2021)

Imavad hügieenitooted

 • Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 31. detsember 2022)

Trükitud paber

Järeltöödeldud paber

Graafilise otstarbega paber, pehmepaber ning pehmepaberist tooted

 • Kriteeriumid  (Kriteeriumid kehtivad kuni: 31. detsember 2024)

Trükitud paber, paberkirjatarbed ja paberkandekotid

 • Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 31. detsember 2028)

Madratsid

 • Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 28. juuli 2022)
 • Pikendamise otsus (Komisjoni otsus 2018/1590/EL)

Mööbel

Puidu-, korgi- ja bambusepõhised põrandakatted

 • Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 26. jaanuar 2023)

Kõvad katted

Tekstiil

Jalatsid

 •  Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 5. august 2022)
 • Kriteeriumid (Kriteeriumid kehtivad kuni: 31. detsember 2024)

Muud ökomärgise materjalid:

EL ökomärgisega seotud õigusaktid:

Eesti õigusaktid:

Euroopa Liidu õigusaktid:

Kriteeriumid iga tootegrupi kohta on leitavad eelmiselt teemalehelt „EL ökomärgise tooterühmad ja kriteeriumid“ alt või Euroopa Komsjoni lehelt siin.

Viimati uuendatud 25.05.2021