Vaatluslehed ja ankeedid

Ulukiseire vaatluslehed ja ankeedid.

Ankeetide ja biomaterjalide edastamine

Arvutis täidetud või paberkandjalt skanneritud ankeedid võib edastada Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna e-posti aadressile ulukiseire@envir.ee

Paberkandjal ankeedid võib edastada kas Keskkonnaameti regiooni jahindusspetsialistile, viia maakondlikkusse jahindusklubisse (sellise olemasolul) või edastada Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonnale aadressil Rõõmu tee 6, 51013 Tartu.

Ankeedid ja biomaterjali võib Keskkonnaagentuurile üle anda ka maakondades toimuvatel põdra biomaterjali ülevaatuspäevadel. Kütitud huntide ankeedid ja biomaterjal oleks vajalik Keskkonnaagentuurile edastada võimalikult kiiresti, kuna sellest sõltub küttimislimiidi teise osa määramine.

Viimati uuendatud 06.09.2021