Metsakorraldus

Metsakorraldusega seotud info.

Alates 01.05.2004 kehtib metsakorraldustööde teostajatele atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue.

Metsakorraldajate atesteerimine toimub kahes etapis: teoreetiline eksam ja katsetöö metsas. Atesteerimise edukalt sooritanuile väljastatakse metsakorraldaja tunnistus, mis annab õiguse tegeleda metsakorraldustöödega, kuid ühtlasi sunnib otseselt vastutama metsainventeerimise andmete õigsuse ja metsamajandamiskavas esitatu eest. Atesteerimise ja tegevuslubade väljaandmisega tegeleb Keskkonnaagentuur.

Keskkonnaagentuur võtab metsakorraldaja kutsetunnistuste ja metsakorraldustööde tegevusloa taotlejatelt vastu avaldusi. Metsakorraldaja kutsetunnistuse taotleja avaldus koos nõutavate lisadokumentidega vastavalt Keskkonnaministri määrusele ning metsakorraldustööde tegevusloa taotleja avaldus koos nõutavate lisadokumentidega vastavalt Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusele nr 1 palume saata soovitavalt digitaalselt allkirjastatud digikonteinerina aadressil tonis.teras@envir.ee (või tähitud kirjaga Keskkkonnaagentuuri aadressil):

Keskkonnaagentuur
Mustamäe tee 33, 10616 TALLINN

Metsakorraldustööde teostajatele atesteerimisega tekkinud küsimustele vastavad:

Tõnis Teras ekspertkomisjoni esimees tel. 6771311, 5168399 tonis.teras@envir.ee

Lisainfo:

Metsakorraldaja tunnistust omavad isikud
(seisuga 08.10.2021 - 255 isikut):

Perekonna- ja eesnimi - tunnistuse nr, välja antud:

 • Aavik, Kuldar - 140, 30. oktoobril 2008 a.
 • Adermann, Veiko - 036, 24. mail 2004 a.
 • Adoberg, Ardo - 221, 26. juunil 2014 a.
 • Ahi, Arno - 252, 03. oktoobril 2019 a.
 • Aljaste, Armo - 102, 4. novembril 2005 a.
 • Alliksaar, Lembit - 266,  22. septembril 2021 a.
 • Anniste, Johannes - 019, 11. mail 2004 a.
 • Arold, Aivo - 190, 15. juunil 2012 a.
 • Aru, Arli - 161, 20. juunil 2011 a.
 • Arukaevu, Meelis - 098, 22. oktoobril 2005 a.
 • Arumäe, Ivo - 179, 29.septembril 2011 a.
 • Aruoja, Andres - 109, 24. mail 2006 a.
 • Aruoja, Ilmar - 007, 30. aprillil 2004 a.
 • Arujõe, Silver - 226, 23. juulil 2014 a.
 • Asi, Ants - 217, 21. oktoobril 2013 a.
 • Asur, Veikko - 172, 03. augustil 2011 a.
 • Auväärt, Urmas - 022, 17. mail 2004 a.
 • Barbo, Riho - 192, 21. augustil 2012 a.
 • Bauvald, Toomas - 076, 6. oktoobril 2004 a.
 • Danilov, Tõnis - 238, 26. augustil 2015 a.
 • Eelsalu, Edvard- 236, 26. augustil 2015 a.
 • Eesmäe, Karmo- 204, 25. septembril 2012 a.
 • Ehrpais, Jüri - 017, 11. mail 2004 a.
 • Eliste, Kaupo - 078, 20. mail 2005 a.
 • Elken, Uku 060 - 16. juunil 2004 a.
 • Eltermann, Veiko - 079, 20. mail 2005 a.
 • Ehasalu, Ilmar - 215, 30. juulil 2013 a.
 • Hallang, Aivar - 024, 17. mail 2004 a.
 • Hannus, Ain-Meelis - 080, 20. mail 2005 a.
 • Hendrikson, Andres - 265,  22. septembril 2021 a.
 • Hirv, Rait - 131, 11. juulil 2008 a.
 • Hobolainen, Aivo - 200, 25. septembril 2012 a.
 • Huik, Einu - 033, 24. mail 2004 a.
 • Härsing, Silver - 099, 22 oktoobril 2005 a.
 • Hüvato, Valdur - 095, 16. septembril 2005 a.
 • Idavain, Tiina - 193, 21. augustil 2012 a.
 • Isand, Margus - 057, 16. juunil 2004 a.
 • Jaska, Jaan - 158, 20. juunil 2011 a.
 • Jesmin, Eero - 259, 27. oktoobril 2020 a.
 • Joonas, Juho - 239, 08. juulil 2016 a.
 • Juronen, Markku - 130, 19. juunil 2008 a.
 • Jõesaar, Indrek - 139, 30. oktoobril 2008 a.
 • Jänes, Kuido - 150, 20. juunil 2011 a.
 • Jürgens, Viktor - 164, 20. juunil 2011 a.
 • Jürgenson, Lii - 212, 30. juulil 2013 a.
 • Jürimaa, Helve - 039, 27. mail 2004 a.
 • Jüris, Toomas - 159, 20. juunil 2011 a.
 • Jüris, Priit - 225, 26. juunil 2014 a.
 • Jüriöö, Piret - 254, 03. oktoobril 2019 a.
 • Kadai, Tanel - 042, 27. mail 2004 a.
 • Kadak, Mikk - 240, 08. juulil 2016 a.
 • Kaja, Karel  - 262,  22. septembril 2021 a.
 • Kajaste, Taavi - 241, 08. juulil 2016 a.
 • Kald, Argo - 182, 31. oktoobril 2011 a.
 • Kaljuvee, Rein - 124, 3. juulil 2007 a.
 • Kalk, Martin - 120, 26. juunil 2007 a.
 • Kalman, Andres - 050, 3. juunil 2004 a.
 • Karakatš, Janar - 121, 26. juunil 2007 a.
 • Kartau, Margus - 153, 20. juunil 2011 a.
 • Karafin, Margus - 168, 03. augustil 2011 a.
 • Karolin, Lembit - 201, 25. septembril 2012 a.
 • Karukäpp, Magnus - 001, 30. aprillil 2004 a.
 • Kasak, Ülari - 112, 12. juunil 2006 a.
 • Tillmann, Meelis - 056, 16. juunil 2004 a.
 • Kasemets, Valmar - 156, 20. juunil 2011 a.
 • Kask, Jaak - 174, 29. septembril 2011 a.
 • Kask, Tarmo - 030, 17. mail 2004 a.
 • Kiisküla, Toomas - 064, 30. juunil 2004 a.
 • Kingla, Illa - 196, 21. augustil 2012 a.
 • Kivi, Kalle - 110, 24. mail 2006 a.
 • Kivikas, Kaido - 165, 20. juunil 2011 a.
 • Kivi, Veiko - 003, 30. aprillil 2004 a.
 • Klaan, Helen - 048, 3. juunil 2004 a.
 • Klaas, Ester - 096, 6. oktoobril 2005 a.
 • Koch, Kaspar - 143, 3. juulil 2009 a.
 • Koemets, Priit - 249, 6. novembril 2018 a.
 • Koger, Lauri - 222, 27. juunil 2014 a.
 • Koitmaa, Oliver - 214, 30. juulil 2013 a.
 • Kokk, Kristo - 047, 27. mail 2004 a.
 • Konrad, Vahuri - 044, 27. mail 2004 a.
 • Krais, Jörg - 251, 21. juunil 2019 a.
 • Kruus, Rain - 237, 26. augustil 2015 a.
 • Kukk, Janis - 134, 11. juulil 2008 a.
 • Kuldnokk, Kurmet - 074, 1. septembril 2004 a.
 • Kund, Heiki - 149, 20. juunil 2011 a.
 • Kund, Kristjan - 028, 17. mail 2004 a.
 • Kunnus, Lui - 081, 20. mail 2005 a.
 • Kuum, Raivo - 154, 20. juunil 2011 a.
 • Kuusik, Varmo - 038, 27. mail 2004 a.
 • Kuusk, Enno - 176, 29. septembril 2011 a.
 • Kuusk, Joel - 141, 30. oktoobril 2008 a.
 • Kuusk, Kristjan - 142, 3. juulil 2009 a.
 • Kõiv, Jüri - 006, 30. aprillil 2004 a.
 • Kõresaar, Jüri - 151, 20. juunil 2011 a.
 • Kütt, Juhan - 104, 4. novembril 2005 a.
 • Kütt, Mait - 055, 16. juunil 2004 a.
 • Laak, Allar - 246, 19. septembril 2018 a.
 • Lang, Alver - 160, 20. juunil 2011 a.
 • Langi, Priit  - 264, 22. septembril 2021 a.
 • Lattu, Jüri - 173,   29. septembril 2011 a.
 • Laur, Jaan - 087, 6. juunil 2005 a.
 • Laurikainen, Jaak - 126, 21. novembril 2007 a.
 • Laurimaa, Tanel - 091, 28. juunil 2005 a.
 • Lavrenov, Andres - 220, 27. juunil 2014 a.
 • Lemmik, Andro - 233, 05. juunil 2015 a.
 • Leosk, Tõnis - 180,  29. septembril 2011 a.
 • Leppik, Mati - 147, 20. juunil 2011 a.
 • Lepp, Enno - 049, 3. juunil 2004 a.
 • Lepp, Ivo - 097, 6. oktoobril 2005 a.
 • Leppik, Rivo - 243, 27. juunil 2017 a.
 • Liekis, Maret - 230 , 17. septembril 2014 a.
 • Liekis, Romas - 178 , 29. septembril 2011 a.
 • Ling, Inno - 077, 22. novembril 2004 a.
 • Lipp, Kristo - 114, 2. augustil 2006 a.
 • Liuhka, Valmar - 137, 2. oktoobril 2008 a.
 • Loide, Jüri - 058, 16. juunil 2004 a.
 • Lokko, Siim - 234, 5. juunil 2015 a.
 • Loose, Veikko - 166, 03. augustil 2011 a.
 • Länik, Üllart - 157, 20. juunil 2011 a.
 • Maala, Mihkel - 105, 4. novembril 2005 a.
 • Maipuu, Mehis - 068, 30. juunil 2004 a.
 • Jürjo, Margarete - 244, 27. juunil 2017 a.
 • Merenäkk, Meelis - 209, 2. juulil 2013 a.
 • Merits, Imre - 119, 8. juunil 2007 a.
 • Metsis, Jaan - 229, 23. juulil 2014 a.
 • Meus, Tarmo, - 118, 23. augustil 2006 a.
 • Michelson, Helle - 203, 25. septembril 2012 a.
 • Mitt, Oove - 219, 26. juunil 2014 a.
 • Murumets, Olavi - 031, 24. mail 2004 a.
 • Murumägi, Urmas - 197, 21. augustil 2012 a.
 • Muzakko, Tamar - 235, 5. juunil 2015 a.
 • Mõttus, Margo - 248, 6. novembril 2018 a.
 • Mäekivi, Tenek - 111, 24. mail 2006 a.
 • Mäerand, Pille - 018, 11. mail 2004 a.
 • Männigo, Tarmo - 250, 19. novembril 2018 a.
 • Männi, Riho - 071, 19. juulil 2004 a.
 • Möldre, Leho - 082, 20. mail 2005 a.
 • Neidra,  Lembit - 189, 15. juunil 2012 a.
 • Niittee, Egon - 232, 13. oktoobril 2014 a.
 • Nork, Madli - 175 ,  29. septembril 2011 a.
 • Nugis, Liina - 135, 11. juulil 2008 a.
 • Nurk, Tarvi - 133, 11. juulil 2008 a.
 • Nurk, Viljar - 207, 2. juulil 2013 a.
 • Nurme, Ever - 062, 30. juunil 2004 a.
 • Nurmik, Alar - 185, 15. juunil 2012 a.
 • Nõumees, Margus - 101, 22. oktoobril 2005 a.
 • Oks, Raivo - 073, 1. septembril 2004 a.
 • Olavi, Andres -  218, 21. oktoobril 2013 a.
 • Omler, Rando - 144, 3. juulil 2009 a.
 • Orion, Are - 148, 20 juunil 2011 a.
 • Osula, Urmas - 089, 6 juunil 2005 a.
 • Ots, Jürgen - 253, 03. oktoobril 2019 a.
 • Otsa, Toomas - 032, 24. mail 2004 a.
 • Paadik, Mart - 129, 19. juunil 2008 a.
 • Palo, Taavi - 210, 2. juulil 2013 a.
 • Palu, Aleksander - 256, 22.oktoobril 2020 a.
 • Paluots, Teele - 228, 23. juulil 2014 a.
 • Pent, Lembit - 255, 5.oktoobril 2020 a. 
 • Pesti, Hillar - 108, 1. detsembril 2005 a.
 • Peterson, Heiki - 106, 4. novembril 2005 a.
 • Piho, Tauno - 090, 28. juunil 2005 a.
 • Piiroja, Ivo - 052, 3. juunil 2004 a.
 • Pint, Rain  - 184, 15. juunil 2012 a.
 • Puidak, Heino - 199, 25. septembril 2012 a.
 • Põld, Andres - 100, 22. oktoobril 2005 a.
 • Põntson, Peep - 061, 16. juunil 2004 a.
 • Pärn, Peeter - 066, 30. juunil 2004 a.
 • Pärnapuu, Liina - 115, 2. augustil 2006 a.
 • Pärt, Enn - 070, 30. juunil 2004 a.
 • Pütsepp, Harry - 083, 20. mail 2005 a.
 • Raiesmaa, Ray - 127, 19. juunil 2008 a.
 • Ratasepp, Raul - 116, 2. augustil 2006 a.
 • Rauert, Meelis - 094, 16. septembril 2005 a.
 • Reial, Andres - 136, 2. oktoobril 2008 a.
 • Reiman, Kaido - 029, 17. mail 2004 a.
 • Reiska, Raimond - 128, 19. juunil 2008 a.
 • Reitel, Toomas - 191, 15. juunil 2012 a.
 • Renser, Tanel - 072, 19. juulil 2004 a.
 • Rinaldi, Andrus - 181, 29. septembril 2011 a.
 • Rinne, Riivo - 155, 20. juunil 2011 a.
 • Rohtna, Hardo - 041, 27. mail 2004 a.
 • Roosipuu, Rainer - 051, 3. juunil 2004 a.
 • Rootalu, Andres - 045, 27. mail 2004 a.
 • Rähn, Ahto - 208, 2. juulil 2013 a.
 • Rääst, Alar - 054, 16. juunil 2004 a.
 • Rämonen, Rain - 260,  17.juunil 2021 a.
 • Rütmann, Kadri - 211, 30.juulil 2013 a.
 • Saaver, Sven - 046, 27. mail 2004 a.
 • Saarepuu, Raul - 171, 03. augustil 2011 a.
 • Saksjaak, Sirje - 187, 15. juunil 2012 a.
 • Salla, Marek - 257, 22. oktoobril 2020 a.
 • Salumäe, Lauri - 015, 11. mail 2004 a.
 • Sammelselg, Kristjan - 088, 6. juunil 2005 a.
 • Samsonov, Marti - 231, 13. oktoobril 2014 a.
 • Schmeidt, Mart - 138, 2. oktoobril 2008 a.
 • Semilarski, Veljo - 213, 30. juulil 2013 a.
 • Sepp, Leno - 117, 2. augustil 2006 a.
 • Sepp, Stellan - 205, 9. novembril 2012 a.
 • Siil, Allan - 084, 20. mail 2005 a.
 • Sillaots, Enn - 002, 30. aprillil 2004 a.
 • Sims, Allan - 146, 14. detsembril 2010 a.
 • Sindonen, Voldemar - 059, 16. juunil 2004 a.
 • Sisask, Mart - 183, 15. juunil 2012 a.
 • Sokk, Toivo - 113, 12. juunil 2006 a.
 • Suu, Aarne - 016, 11. mail 2004 a.
 • Soomets, Sven - 170, 03. augustil 2011 a.
 • Sülla, Marje - 035, 24. mail 2004 a.
 • Tamm, Jürgen - 224, 27. juunil 2014 a.
 • Tammsalu, Jaan - 085, 20. mail 2005 a.
 • Talvis, Marje - 010, 30. aprillil 2004 a.
 • Tarto, Janek -  216, 17. septembril 2013 a.
 • Tekkel, Toomas - 005, 30. aprillil 2004 a.
 • Teras, Tõnis - 069, 30. juunil 2004 a.
 • Tihkan, Margus - 195, 21. augustil 2012 a.
 • Tiik, Marko - 063, 30. juunil 2004 a.
 • Tiirak, Aivar - 145, 24. juulil 2009 a.
 • Tikovt, Margus - 167, 03. augustil 2011 a.
 • Tolm, Tarmo - 037, 24. mail 2004 a.
 • Tomson, Enn - 075, 1. septembril 2004 a.
 • Toom, Ilmar - 013, 11. mail 2004 a.
 • Torop, Janno - 086, 20. mail 2005 a.
 • Truu, Helmut - 014, 11. mail 2004 a.
 • Tsopp, Kevin - 263,  22. septembril 2021 a.
 • Tulev, Toomas - 093, 31. augustil 2005 a.
 • Turmen, Arno - 258, 27. oktoobril 2020 a.
 • Täheste, Tanel - 227, 23. juulil 2014 a.
 • Tänavsuu, Teedo - 188, 15. juunil 2012 a.
 • Täpsi, Ahto - 025, 17. mail 2004 a.
 • Türnpu, Taimo - 023, 17. mail 2004 a.
 • Udras, Peeter - 247, 19. septembril 2018 a.
 • Umalas, Mai - 034, 24. mail 2004 a.
 • Umbsar, Ahti - 163, 20. juunil 2011 a.
 • Unne, Eho - 040, 27. mail 2004 a.
 • Unt, Taavi - 242, 15. novembril 2016 a.
 • Uuk, Lembit - 008, 30. aprillil 2004 a.
 • Vaga, Ahto - 011, 11. mail 2004 a.
 • Vaher, Janis - 092, 1. augustil 2005 a.
 • Vaher, Kristina - 053, 3. juunil 2004 a.
 • Vahtramäe, Lembit - 206, 2. juulil 2013 a.
 • Valdaru, Heiki - 223, 27. juunil 2014 a.
 • Varik, Airi - 194, 21. augustil 2012 a.
 • Varrik, Rasmus  - 261,  17. juunil 2021 a.
 • Veeris, Kristjan - 027, 17. mail 2004 a.
 • Vendland, Ülo - 012, 11. mail 2004 a.
 • Vihermets, Ain - 177,  29. septembril 2011 a.
 • Viilup, Ülo - 125, 21. novembril 2007 a.
 • Viik, Vahur - 162, 20. juunil 2011 a.
 • Viiksaar, Kalev - 186, 15. juunil 2012 a
 • Vinkel, Kaire - 132, 11. juulil 2008 a.
 • Vinkel, Ville - 123, 3. juulil 2007 a.
 • Virolainen, Reijo - 009, 30. aprillil 2004 a.
 • Voksepp, Harri - 021, 17. mail 2004 a.
 • Volt, Rene - 122, 26. juunil 2007 a.
 • Vunk, Kaido - 245, 27. juunil 2017 a
 • Väli, Kristjan - 043, 27. mail 2004 a.
 • Välk, Andres - 169, 03. augustil 2011 a.
 • Välk, Annes - 198, 21. augustil 2012 a.

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda metsakorralduse valdkonnas ja teha järgmisi töid:

 • metsa inventeerimine;
 • metsamajandamiskavade koostamine.

Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaagentuur.

Teie küsimustele metsakorraldustööde tegevusloa küsimustes vastab:

Jüri Kõiv, juhtivspetsialist

E-mail: juri.koiv@envir.ee

Number Ettevõtte nimi Kehtivuse algus Ettevõtte andmed majandustegevuse registris
1 Metsabüroo OÜ 24.05.2004 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292421
2 TerraPro OÜ 01.06.2004 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292422
3 Metsaeksperdi metsakorralduse OÜ 14.06.2004 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292423
4 Metsakorralduse Büroo OÜ 25.06.2004 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292424
5 Riigimetsa Majandamise Keskus 30.06.2004 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292425
6 Metsanõustamise OÜ 05.07.2004 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292426
10 OÜ Metsaruum 21.02.2006 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292428
12 Eesti Metsakorralduse OÜ 16.01.2007 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292429
13 HD Forest AS 18.12.2008 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292430
15 Eesti Maaülikool 17.06.2010 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292431
16 Eesti Erametsakorraldus OÜ 23.07.2010 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292432
17 Talumaad OÜ 05.06.2012 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292433
18 EE Metsakontor OÜ 22.05.2013 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292434
20 DAMMIX AS 30.07.2013 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292436
21 TM Energy OÜ 08.01.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292437
22 Taksaator OÜ 22.01.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/292438
KME000001 Eesti Metsahindaja OÜ 22.08.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/304163
KME000002 Clorirz Datzewir OÜ 26.08.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/305578
KME000003 Valga Puu OÜ 06.10.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/306608
KME000004 Taxatio OÜ 01.12.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/309450
KME000005 Metsakava OÜ 18.12.2014 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/310156
KME000006 Laanetark OÜ 04.03.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/422267
KME000007 Karo Mets OÜ 25.03.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/423697
KME000009 Metsamõõtmise OÜ 16.04.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/424749
KME000010 Metsagrupp OÜ 07.07.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/428876
KME000011 Eastforest OÜ 26.08.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/431498
KME000012 Metsaekspertiisid OÜ 26.08.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/431693
KME000013 Renlog Eesti OÜ 21.10.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/434110
KME000014 Vooremaa Metsaühistu 01.12.2015 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/435562
KME000015 Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 03.02.2016 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/438066
KME000016 Lemeks Võru AS 04.04.2016 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/441052
KME000017 Oks Trading OÜ 04.04.2016 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/441408
KME000018 Võlupuu OÜ 27.12.2016 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/453552
KME000019 Kinnistu OÜ 17.01.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/453945
KME000020 Forest Farm OÜ 30.01.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/452827
KME000021 MetsaTuba OÜ 08.02.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/453863
KME000022 OÜ Eesti Metsnik 28.03.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/457029
KME000023 OÜ Relsiit Haldus 28.03.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/457083
KME000024 TAKO OÜ 17.04.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/456805
KME000025 Osaühing Pärna Metsad 17.04.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/458352
KME000026 Metsaserv OÜ 22.06.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/460688
KME000027 Sokkamets OÜ 04.07.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/461121
KME000028 Tornator Eesti OÜ 29.08.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/462809
KME000029 Toftani Metsanduse OÜ 20.12.2017 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/471767
KME000030 Metskond OÜ 13.02.2018 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/477592
KME000031 Osaühing Aarman Puit 19.12.2018 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/498297
KME000032 Koitmaa Metsakorraldus OÜ 11.01.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/500505
KME000033 Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud 14.01.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/500305
KME000034 Vivestor OÜ 21.02.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/501697
KME000035 Saarte Tamm OÜ 11.03.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/497414
KME000036 Metsatarkvara OÜ 09.08.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/515092
KME000037 Aktsiaselts Vestman Mets  06.09.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/516779
KME000038 Multiland Management OÜ 06.12.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/523152
KME000039 AS Woodwell 17.12.2019 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/521841
KME000040 SCA Rannametsad OÜ 20.02.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/528505
KME000041 osaühing Reta Puit 03.03.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/529560
KME000042 Verke OÜ 13.03.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/531072
KME000043 Metsainventeerimise OÜ 07.05.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/534575
KME000044 Looduse Lood OÜ 06.11.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/545709
KME000045 Iriscorp Transport OÜ 13.11.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/545777
KME000046 Loodusmets OÜ 19.11.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/546868
KME000047 OÜ Pajaka Puit 20.11.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/546798
KME000048 Laanehall OÜ 08.12.2020 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/547877
KME000049 OÜ Metsamiku 02.02.2021 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/550893
KME000050 Mäehansu OÜ 16.04.2021 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/554958
KME000051 AS Lemeks Tartu 02.06.2021 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/555822
KME000052 Lõuna-Eesti Puu OÜ 27.07.2021 https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/560698

Viimati uuendatud 13.10.2021