Mets

Mets katab 50% Eesti maismaast ning on seega oluline keskkonnakujundaja. Mets on paljude taimede kasvukoht ning loomade elupaik, aga ka koht, kus puhata ja lõõgastuda. Samas on mets ka olulisim taastuv loodusvara ning toorainebaas energeetikale ja tööstusele, andes tööd ja leiba mitmekümnele tuhandele inimesele.

Keskonnaagentuuri põhifunktsiooniks metsanduse valdkonnas on teabe kogumine,  talletamine, töötlemine ja avalikuks tegemine metsavarude suuruse, seisundi ja kasutamise kohta. Samuti peame arvestust metsas sisalduva süsinikuvaru ja selle muutuste kohta. Kogutud andmetel põhineb statistiline aruandlus Eesti metsade ja metsanduse kohta, seda nii riiklikult kui rahvusvaheliselt. Metsainventeerimisandmed on eelduseks metsade säästlikule majandamisele,  nende alusel saab jälgida metsavaru ja metsade seisundi muutumise dünaamikat, koostada stsenaariume ja arengukavasid.   

Osa metsaandmeid kogume metsamõõtmiste ja tuhandetel proovitükkidel tehtud eriotstarbeliste vaatlemiste käigus.  Oluline osa andmeid laekub meie koostööpartneritelt, kelleks on nii riigiasutused  kui eraettevõtted. Meile laekunud andmed talletame peale nende õigsuse kontrollimist andmebaasidesse, kus neid enne avalikustamist töödeldakse ja analüüsitakse.

Mets

Viimati uuendatud 18.05.2021