EELIS

Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on Keskkonnaministeeriumi haldusala andmekogu loodusandmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks.

EELIS-es leiduvad andmed

Õigusaktide kohaseid regulatsioone või piiranguid tekitavad objektid:

 • looduskaitsealused objektid, Natura alad, kaitsealuste- ja võõrliikide leiukohad
 • seirejaamad
 • vääriselupaigad
 • jahipiirkonnad, jahitrofeed
 • Natura 2000 toetusalade andmed (metsatoetus, poollooduslike koosluste hooldamise toetus)
 • veega seotud objektid: veekogud, veekogumid, veelaskmed, puurkaevud, paisud jne

Loodusväärtused:

 • ürglooduse raamatu objektid
 • pärandkultuuri objektid
 • nimekiri Eesti liikidest ja nende ohustatusest.
 • saared
 • loodusvaatlused

Kuidas EELIS-e andmeid kasutada saab?

1. Avalik WMS/WFS teenus

EELIS-e avalikke kihte saab kasutada, neid ise oma kaarditarkvaras või teenuses avades.

NB! Avalikult ei ole kättesaadavad I ja II kaitsekategooria liikide ja püsielupaikade ning nende seirejaamade info.

2. Keskkonnaagentuuri ruumiandmete teenus KRATT

KRATT teenuse kaudu on kättesaadavad EELIS-es olevate andmestike kaardikihid, sh looduskaitseliste piirangutega objektide kaardikihid erinevates andmeformaatides. Andmed uuenevad teenuses igaöiselt.

Teenus on kasutatav ID-kaardi, Mobiil- ja Smart-ID-ga.

Teenuse kasutamiseks on vaja sõlmida leping Keskkonnaagentuuriga. Lepingu sõlmimiseks võta ühendust Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonnaga. Kontakt: Kaire Sirel (kaire.sirel@envir.ee)

3. EELIS infoleht

Koondab laiemale avalikkusele koondülevaated ja teabe osade EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta, kuid ei sisalda kõiki EELIS-e andmeid.

4. Vajadusel saab sõlmida lepingu ka EELIS programmi kasutamiseks.

Viimati uuendatud 27.08.2021