Kontaktid

Keskkonnaagentuuri töötajate kontaktid.

 Andmehaldusosakond | Arendus- ja planeerimisosakond | Eluslooduseosakond | Haldus- ja tehnikaosakond | Hüdroloogiaosakond | Ilmaprognooside osakond | Ilmavaatluste osakond | JuhtkondKeskkonnaanalüüsiosakondMetsaosakond | Prognoosmudelite osakond | Tugiüksus | Üldosakond

JUHTKOND

Direktor
Taimar Ala taimar.ala@envir.ee 6660988, 5276074
Asedirektor (keskkonnaseisund)
Peep Siim peep.siim@envir.ee 6660915, 53022096
Asedirektor (ilmateenistus)
Svetlana Pudova svetlana.pudova@envir.ee 6660902, 56690181
Teenuste juht
Rainis Uiga rainis.uiga@envir.ee 5129731
Nõunik
Kai Rosin kai.rosin@envir.ee 6660957, 58877361
Äriarhitekt Marko Tiirik marko.tiirik@envir.ee 56353300

RIIGI ILMATEENISTUS

Juhtivspetsialist (kvaliteedijuhtimine) Tiina Josepson tiina.josepson@envir.ee 56977136
Peaspetsialist Ain Kallis ain.kallis@envir.ee 6660957, 5118679

Ilmaprognooside osakond

Juhataja Jüri Joonas juri.joonas@envir.ee 6737560, 56158666
Juhtivsünoptik Taimi Paljak taimi.paljak@envir.ee 6660910, 5219818
Lennumeteoroloogia valvesünoptik 6660932
Ilmaprognooside valvesünoptik 9001032 (1,10 €/min)

Ilmavaatluste osakond

Juhataja
Miina Krabbi miina.krabbi@envir.ee 6660916, 5221818
Asejuhataja Külli Loodla kylli.loodla@envir.ee 6660917
Peaspetsialist-meteoroloog Kaupo Mändla kaupo.mandla@envir.ee 6660917
Peaspetsialist-meteoroloog Meila Kivisild meila.kivisild@envir.ee -
Peaspetsialist-meteoroloog Kairi Vint kairi.vint@envir.ee 6660917
Juhtivspetsialist-meteoroloog Ebe Uibo ebe.uibo@envir.ee -
Juhtivspetsialist-meteoroloog Irina Starovoitova irina.starovoitova@envir.ee -
Juhtivspetsialist Riina Pärg riina.parg@envir.ee 6660951
Peaspetsialist Epp Juust epp.juust@envir.ee 6660951
Tallinn-Harku AJ (aeroloogiajaam) harku.vaatleja@envir.ee 58540837
Tallinn-Harku AJ peaspetsialist-meteoroloog Larissa Beltjukova larissa.beltjukova@envir.ee 58540837
Tallinn-Harku AJ meteoroloog-tehnik Helen Aart helen.aart@envir.ee 58540837
Tallinn-Harku AJ meteoroloog-tehnik Tatjana Turevskaja tatajana.turevskaja@envir.ee 58540837
Tallinn-Harku AJ meteoroloog-tehnik Galina Koval galina.koval@envir.ee 58540837
Tallinn-Harku AJ meteoroloog-tehnik Larissa Makarevits larissa.makarevits@envir.ee 58540837
Tartu-Tõravere MJ juhataja Ingrid Niklus ingrid.niklus@envir.ee 53082585
Tartu-Tõravere MJ meteoroloog-tehnik Taavi Kuha taavi.kuha@envir.ee 58540715
Tartu-Tõravere MJ meteoroloog-tehnik Tanel Kallis tanel.kallis@envir.ee -
Tartu-Tõravere MJ meteoroloog-tehnik Inge Leitu inge.leitu@envir.ee 58540715
Tartu-Tõravere MJ meteoroloog-tehnik Karin Veskimäe karin.veskimae@envir.ee 58540715
Vilsandi RJ (rannikujaam) vilsandi.vaatleja@envir.ee 58559067
Vilsandi RJ juhataja Karl Teär karl.tear@envir.ee 58559067
Vilsandi RJ meteoroloog-tehnik Avo Piisk avo.piisk@envir.ee 58559067
Vanem-meteooperaator Irina Golikova irina.golikova@envir.ee -
Meteooperaator Irina Yanes irina.yanes@envir.ee -
Meteooperaator Olga Roganova olga.roganova@envir.ee -
Vanem-meteooperaator Zanna  Kudrjavtseva zanna.kudrjavtseva@envir.ee -
Meteooperaator Inna Paabort inna.paabort@envir.ee -

Prognoosmudelite osakond

Juhataja
Jüri Joonas juri.joonas@envir.ee 6737560, 56158666
Peaspetsialist Aleksei Vaštšenko aleksei.vastsenko@envir.ee 6660954
Peaspetsialist Jorma Rahu jorma.rahu@envir.ee -
Peaspetsialist Jekaterina Služenikina jekaterina.sluzenikina@envir.ee 6660995
Peaspetsialist Tanel Voormansik tanel.voormansik@envir.ee -
Peaspetsialist Vello Loorits vello.loorits@envir.ee 6660954
Peaspetsialist Teet Jaagosild teet.jaagosild@envir.ee -
Peaspetsialist Ivar Ansper ivar.ansper@envir.ee 5046557
Peaspetsialist Ahto Mets ahto.mets@envir.ee -
Peaspetsialist Tõnu Salumäe tonu.salumae@envir.ee -
Peaspetsialist Ilona Vahter ilona.vahter@envir.ee 6660969
Peaspetsialist Alina Lerner alina.lerner@envir.ee -

KESKKONNASEISUND

Andmehaldusosakond

Juhataja Monika Kont monika.kont@envir.ee 56945255
Juhtivspetsialist (õhk) Elo Mandel elo.mandel@envir.ee 6736628
Juhtivspetsialist (vesi) Kristiina Ojamäe kristiina.ojamae@envir.ee 55611710
Peaspetsialist (meri) Anastasiia  Kovtun-Kante anastasiia.kovtun-Kante@envir.ee 6737575
Peaspetsialist (põhjavesi) Merli Hass merli.hass@envir.ee -
Spetsialist (puurkaevud, põhjavesi) Margit Kolats-Toomla margit.kolats-toomla@envir.ee 6736632
Peaspetsialist (pinnavesi) Marge Kerr marge.kerr@envir.ee 6737569
Peaspetsialist (veeseire, pinnavesi) Kerli Haugjärv kerli.haugjarv@envir.ee 6737574-
Peaspetsialist (pinnavee koormused) Kristi Uudeberg kristi.uudeberg@envir.ee -
Peaspetsialist (veekasutus) Liisa Kõmmits liisa.kommits@envir.ee 6737568
Peaspetsialist (veekasutus) Triin Trautmann triin.trautmann@envir.ee 6737566
Peaspetsialist (välisõhu saasteainete heitkogused: trendid, tööstuse ja energeetika sektorid) Natalija Kohv natalija.kohv@envir.ee 6737571
Peaspetsialist (jäätmekäitluskohtade andmekogu) Merike Liiver merike.liiver@envir.ee 6737573
Juhtivspetsialist (jäätmed) Karin Saar karin.saar@envir.ee 5067902
Peaspetsialist (probleemtooteregister) Rain Päären rain.paaren@envir.ee 6736634
Peaspetsialist (pakendiregister) Anneli Averin anneli.averin@envir.ee 6737565
Peaspetsialist (keskkonnaseire andmekogu) Arthur Kivi arthur.kivi@envir.ee 5077109
Peaspetsialist (ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu) Jan Markus Raudik jan.raudik@envir.ee 5081929
Peaspetsialist (kütuseseire, välisõhu saasteainete heitkogused: transpordisektor) Helen Heintalu helen.heintalu@envir.ee 7330517
Spetsialist (välisõhu saasteainete heitkoguste aruandlus) Olga Zaitseva olga.zaitseva@envir.ee 6736629
Spetsialist (keskkonnaseire andmekogu) Liina Veske liina.veske@envir.ee 6736624
Peaspetsialist (automatiseerimine ja ESTMODEL) Eero Pihelgas eero.pihelgas@envir.ee -
Peaspetsialist (jäätmed, pakend) Liis Rohtmets liis.rohtmets@envir.ee 6737578
Peaspetsialist Kerli Rästa kerli.rasta@envir.ee 6736638
Peaspetsialist (ringmajandus) Kristin  Pille kristin.pille@envir.ee 51920894
Projektijuht (ringmajandus) Kaili Simberg kaili.simberg@envir.ee 51917644
Peaspetsialist (tööstusheide) Katre Voolaid katre.voolaid@envir.ee -
Aruandlusspetsialist Aet Meerits aet.meerits@envir.ee -
Aruandlusspetsialist Ivika Aasa ivika.aasa@envir.ee -
Aruandlusspetsialist Keith Allikvee keith.allikvee@envir.ee

Eluslooduseosakond

Juhataja
Timo Kark timo.kark@envir.ee 53483518
Juhtivspetsialist (Elusloooduse seire ja kaitse) Uudo Timm uudo.timm@envir.ee 5131389
Juhtivspetsialist (Riikliku seire korraldamine) Rauno Kalda rauno.kalda@envir.ee 56994038
Peaspetsialist (Linnud, rahvusvaheline aruandlus, linnujaamad) Meelis Leivits meelis.leivits@envir.ee 53964464
Spetsialist (Taimed) Aat Sarv aat.sarv@envir.ee 53083686
Spetsialist (Linnud, linnujaamad) Jaak Tammekänd jaak.tammekand@envir.ee 53324271
Spetsialist (Linnud, Matsalu rõngastuskeskus) Kaarel Kaisel kaarel.kaisel@envir.ee 58545828
Spetsialist (Lindude rõngastamine) Olavi Vainu olavi.vainu@envir.ee 53003289
Spetsialist (Linnud) Rein Nellis rein.nellis@envir.ee 53962226
Spetsialist (Keskkonnaseire infosüsteem, elusloodus) Elen Neito elen.neito@envir.ee 6737586
Juhtivspetsialist (Looduskaitse aruanded ja analüüsid, Loodusveeb) Kaisa Viira kaisa.viira@envir.ee 58864840
Peaspetsialist (Kaitstavate alade haldus, EELIS) Kaire Sirel kaire.sirel@envir.ee 53000240
Peaspetsialist (Liikide andmete haldus ja sisestamine) Marika Arro marika.arro@envir.ee 6736636
Peaspetsialist (Projekteeritavate alade ja üksikobjektide haldus, LVA projekti juhtimine) Kristin Pille kristin.pille@envir.ee 6737586
Spetsialist (Inventeeritavate elupaikade haldus, LVA, vabatahtlik seire) Triin Edovald triin.edovald@envir.ee 6737576
Juhtivspetsialist (Jahiulukite seire, sõralised) Rauno Veeroja rauno.veeroja@envir.ee 7339149, 5083269
Peaspetsialist (Jahiulukite seire, suurkiskjad ja väikeulukid) Peep Männil peep.mannil@envir.ee 7339149, 5134898
Peaspetsialist (Jahiulukite seireandmete haldus ja bioproovide analüüsid) Inga Jõgisalu inga.jogisalu@envir.ee 7339149, 51997118
Peaspetsialist (Suurkiskjate seire ja telemeetriline jälgimine) Marko Kübarsepp marko.kubarsepp@envir.ee 5280850
Juhtivspetsialist (ELME projekt, ökosüsteemid ja looduse hüved) Madli Linder madli.linder@envir.ee 53345379
Projektijuht (Irenese projekti juhtimine, taastuvenergia ja ökosüsteemid) Indrek Laas indrek.laas@envir.ee 5118069
Projektijuht (CleanEST projekti juhtimine, kalapääsud) Tuuli Kull tuuli.kull@envir.ee 56506960
Peaspetsialist (CleanEST seire koordinaator) Annabel Runnel annabel.runnel@envir.ee 6736616
Peaspetsialist (CleanEST ökosüsteemide teenused) Marko Vainu marko.vainu@envir.ee -
Peaspetsialist (CleanEST kalastiku seire) Mart Thalfeldt mart.thalfeldt@envir.ee -
Peaspetsialist (CleanEST kalastiku seire) Einar Kärgenberg einar.kargenberg@envir.ee -
Spetsialist Linda Pall linda.pall@envir.ee -
Spetsialist Christel Rose Bachmann christel.bachmann@envir.ee -

Hüdroloogiaosakond

Juhataja
Jana Põldnurk jana.poldnurk@envir.ee 6660920, 56995304
Peaspetsialist (hüdroloogilised insener-tehnilised arvutused, äravooluarvutused) Anna
 
Põrh
 
anna.pyrh@envir.ee 6660919
Peaspetsialist (hüdroloogiline infosüsteem, äravooluarvutused) Bärbel Vandel barbel.vandel@envir.ee 6660926
Peaspetsialist (Peipsi akvatooriumi seire, Tartu piirkonna hüdroloogilised välitööd) Tanel Toots tanel.toots@envir.ee 5102057, 56699831
Spetsialist (Tartu piirkonna hüdroloogilised välitööd) Liidia Saal liidia.saal@envir.ee 5102057
Spetsialist (Tartu piirkonna hüdroloogilised välitööd) Ott Järvekülg ott.jarvekulg@envir.ee 5102057
Tehnik (Peipsi akvatooriumi seire, Tartu piirkonna hüdroloogilised välitööd) Ants Tamm ants.tamm@envir.ee 5136121
Spetsialist (Pärnu piirkonna hüdroloogilised välitööd) Martin Vest martin.vest@envir.ee 56979205
Spetsialist (Pärnu piirkonna hüdroloogilised välitööd) Taaniel Holter taaniel.holter@envir.ee 53551961
Peaspetsialist (Narva piirkonna hüdroloogilised välitööd) Viktorija Stoda viktorija.stoda@envir.ee 58540812
Spetsialist (Narva piirkonna hüdroloogilised välitööd) Aleksei Stankevitš aleksei.stankevits@envir.ee 3570456
Spetsialist (Narva piirkonna äravooluarvutused) Jelena Stankevitš jelena.stankevits@envir.ee 3570456
Spetsialist (Tallinna piirkonna hüdroloogilised välitööd) Jaan Tammepõld jaan.tammepold@envir.ee 6660922, 5145735
Spetsialist (Tallinna piirkonna hüdroloogilised välitööd) Erkki Aiaste erkki.aiaste@envir.ee 56474307
Peaspetsialist (Tooma sooseire) Marju Merila marju.merila@envir.ee 53417313
Spetsialist (Tooma sooseire) Anu Pihlak anu.pihlak@envir.ee 53268031
Tehnik (Tooma sooseire) Lilia Viderspan lilia.viderspan@envir.ee 53002551
Peaspetsialist (kaugseire) Joonatan Kama joonatan.kama@envir.ee -

Metsaosakond

Juhataja
Taivo Denks taivo.denks@envir.ee 6771306, 5288194
Juhtivspetsialist (metsaregister) Enn Pärt enn.part@envir.ee 5160753, 6771302
Juhtivspetsialist (metsakorraldaja) Jüri Kõiv juri.koiv@envir.ee 5094480
Peaspetsialist (metsakorraldaja) Tanel Kadai tanel.kadai@envir.ee 56878242
Spetsialist Karin Metsmaker karin.metsmaker@envir.ee 6771336, 5273633
Spetsialist Hillar Pesti hillar.pesti@envir.ee 56636854
Peaspetsialist Heino Õunap heino.ounap@envir.ee 5251931
Peaspetsialist Tarmo Kask tarmo.kask@envir.ee 6771308, 5179906
Peaspetsialist Tarmo Tolm tarmo.tolm@envir.ee 6771308, 53442116
Peaspetsialist Tiiu Timmusk tiiu.timmusk@envir.ee 5019379
Peaspetsialist Tõnis Teras tonis.teras@envir.ee 6771311, 5168399
Peaspetsialist Vladislav Apuhtin vladislav.apuhtin@envir.ee 5062513
Peaspetsialist Riho Männi riho.manni@envir.ee 6771320, 5160754
Peaspetsialist Urmas Tamm urmas.tamm@envir.ee 7339407, 5116548
Peaspetsialist Eve Suursild eve.suursild@envir.ee 6771303, 53094599
Spetsialist Enn Kaljula enn.kaljula@envir.ee 5157746
Spetsialist Eve Kaur eve.kaur@envir.ee 7339397
Spetsialist (metsaregister) Mari Tamm mari.tamm@envir.ee 6771300, 5029646
Spetsialist Tiit Matson tiit.matson@envir.ee 7339407
Spetsialist Rain Rämonen rain.ramonen@envir.ee 56948426
Juhtivspetsialist (metsandusstatistika) Mati Valgepea mati.valgepea@envir.ee 7339944
Peaspetsialist (metsandusstatistika) Madis Raudsaar madis.raudsaar@envir.ee 7339944, 5157430
Peaspetsialist (LULUCF) Helen Karu helen.karu@envir.ee 5173270
Peaspetsialist Inno Ling inno.ling@envir.ee 56988720
Peaspetsialist Jaanus Jõemaa jaanus.joemaa@envir.ee -
Peaspetsialist Imre Merits imre.merits@envir.ee 5060269
Peaspetsialist Karel Kaja karel.kaja@envir.ee 58871183

Keskkonnaanalüüsi osakond

Juhataja Monika Kont monika.kont@envir.ee 56945255
Juhtivspetsialist Lembit Jürimägi lembit.jurimagi@envir.ee 6736616
Juhtivspetsialist Peeter Kuusik peeter.kuusik@envir.ee  6737590
Juhtivspetsialist Laura Kütt laura.kutt@envir.ee 6660927
Peaspetsialist Juan Manuel Garcia Diaz juan.garcia@envir.ee -
Peaspetsialist Ruta Tamre ruta.tamre@envir.ee 6736615
Peaspetsialist Silvia Auväärt silvia.auvaart@envir.ee 6736614
Peaspetsialist Kristi Mutli kristi.mutli@envir.ee -
Juhtivspetsialist Peep Jürmann peep.jurmann@envir.ee -
Juhtivspetsialist Rauno Lust rauno.lust@envir.ee 7352388
Juhtivspetsialist Anne Martin anne.martin@envir.ee 6737599
Peaspetsialist Kerttu-Liis   Kõks kerttu-liis.koks@envir.ee 7353743

TUGIÜKSUS

Arendus- ja planeerimisosakond

Juhataja Lea Rämmeld lea.rammeld@envir.ee 5249003
Peaspetsialist (EMAS, ökomärgis) Marilis Saul marilis.saul@envir.ee 6737596
Peaspetsialist (EMAS, ökomärgis) Kätlin Kurg katlin.kurg@envir.ee 51923187
Peaspetsialist Innar Kaldlaur innar.kaldlaur@envir.ee 58041817
Juhtiv finantsspetsialist Siiri Sobak siiri.sobak@envir.ee 6660958, 5256176
Peaspetsialist Kadi Piigli kadi.piigli@envir.ee 5292646

Haldus- ja tehnikaosakond

Juhataja
Avo Sipelgas avo.sipelgas@envir.ee 6737570, 5016947
Juhtivspetsialist Juhan Hinnov juhan.hinnov@envir.ee 6660935, 5114697
Peaspetsialist Toivo Abel toivo.abel@envir.ee 6660936, 53341698
Peaspetsialist Kristjan Nurmela kristjan.nurmela@envir.ee 58602656
Peaspetsialist Larissa Hrustnetsova larissa.hrustnetsova@envir.ee 6660938, 58059435
Spetsialist Tarmo Ohlo tarmo.ohlo@envir.ee 5011674
Peaspetsialist Liina Ütt liina.utt@envir.ee 6737584
Peaspetsialist Andrus Niitenberg andrus.niitenberg@envir.ee 6660937, 56998977
Peaspetsialist (maatoimingud) Moonika Järvela moonika.jarvela@envir.ee 5511081
Projektijuht Margus Mägi margus.magi@envir.ee 58834038

Üldosakond

Juhataja Lea Rämmeld lea.rammeld@envir.ee 5249003
Kommunikatsioonijuht
Jane-Liina  Liiv Jane-Liina.Liiv@envir.ee 5253070
Pressiesindaja (sise- ja väliskommunikatsioon)
Kertu Kula kertu.kula@envir.ee 56943169
Kommunikatsiooni peaspetsialist Kristina Hermann kristina.hermann@envir.ee 53422045
Personalijuht
Kristel Fauštein kristel.faustein@envir.ee 5228512
Jurist Reve Ventsel reve.ventsel@envir.ee -
Juhtivspetsialist (klienditeenindus) Valeria Siirand valeria.siirand@envir.ee 53428610
Peaspetsialist Piret Pärnpuu piret.parnpuu@envir.ee -
Peaspetsialist (klienditeenindus) Ave Truhanov ave.truhanov@envir.ee 6660924, 56990472
Peaspetsialist (dokumendihaldus) Karin Kütt karin.kutt@envir.ee 6737577
Peaspetsialist (dokumendihaldus) Marina Kähr marina.kahr@envir.ee 6737579
Peaspetsialist (personal) Teele Karu teele.karu@envir.ee 6660945, 5294916
Jurist Kaire Põld kaire.pold@envir.ee -

Viimati uuendatud 18.10.2021