Keskkonnaseire

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist.

Riikliku keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade riigi keskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest, tagada välislepingutest ning riigisisestest õigusaktidest tulenevate keskkonnaseisundi seire kohustuste täitmine ja hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ja selle muutustele.

Riiklikku keskkonnaseiret viiakse ellu pikaajalise programmi alusel, mis lähtuvalt keskkonnaseire seaduse § 4 lõike 1 kohaselt peab olema koostatud avatud menetluses. Praegu on uuendamisel riikliku keskkonnaseire programm, mille eelnõu avalik väljapanek toimus perioodil 21.05.2018-19.06.2018 ning avalik arutelu 11. juunil Keskkonnaagentuuri Tallinna kontoris. Riikliku keskkonnaseire programm koosneb valdkondade allprogrammidest, mille eelnõud on leitavad alljärgnevalt.

Tugiprogrammi eesmärgid on toodud määruse „Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord“ § 3 lõikes 12 ja eraldiseisvaid seiretegevusi ei sisalda.

Täpsemalt saab riiklikust keskkonnaseirest, selle korraldusest ning allprogrammidest teada keskkonnaseire veebileheküljelt. Elektroonilised seirearuanded ning seire andmed on leitavad riikliku keskkonnaseire andmekogus KESE ning eluslooduse andmete osas hetkel veel osaliselt ka Seireveebis.

Viimati uuendatud: 17. Jaanuar 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.