Infosüsteemid

Veega seotud infosüsteemid.
  • Keskkonnaseire infosüsteem KESE - riikliku keskkonnaseire programmi ja sellega seonduvate keskkonna uuringute-projektide raames kogutud keskkonnaseisundi andmestikku koondav andmekogu
  • Keskkonnaregister – loodusvarad, looduspärand, keskkonnaseisund ja keskkonnategurid
  • Infosüsteem VEKA- puuraugud, hüdrogeoloogiliste tööde teostajate tegevusload
  • Veeveeb – veeandme kaardianalüüsid, veekaitsevööndis karjatamise taotlused, vedelsõnniku laotamise taotlused
  • Heitveeanalüüside infosüsteem HEIAN - heitvee analüüside infosüsteemi arhiiv. Andmed kuni aastani 2018, edasised andmed on sisestatud infosüsteemi KOTKAS
  • KOTKAS – Keskkonnaameti hallatav infosüsteem, kus toimub muuhulgas veekasutuse aastaaruannete esitamine (klienditugi@keskkonnaamet.ee)
Laine päikeseloojangu taustal

Viimati uuendatud 25.05.2021