Hüdroloogia

Hüdroloogiaosakond teeb hüdroloogilist seiret ning töötleb, üldistab, säilitab ja levitab kogutud seireandmeid, koostab hüdroloogilisi prognoose ja teeb insenertehnilisi arvutusi.

Riigi hüdromeetriavõrku kuulub ca 100 püsiseirejaama, mis paiknevad jõgedel, järvedel, soos ja rannikumeres. Automaatjaamad mõõdavad veetaset, veetemperatuuri, sademeid ja õhutemperatuuri. Seirejaamad  edastavad andmeid üle mobiilsidevõrgu ilmateenistuse kodulehele (www.ilmateenistus.ee).

Eesti riigi hüdromeetriavõrk  edastab nii ajaloolisi andmeid kui ka operatiivhüdroloogilist infot rahvusvahelisse  andmevahetusvõrku. Hüdroloogia osakond esindab Eestit WMO Hüdroloogia Komisjoni töös ning Põhjamaade Hüdroloogia Assotsiatsiooni töös.

Hüdroloogia aastaraamatutega saate tutvuda siin.

Vaata lisaks:

Laine päikeseloojangu taustal

Kaardikihid

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

Üleujutusalad

Lisainfot üleujutuste kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud 29.06.2021