NB! Alates 01.01.2020 toimub õhusaastamisega seotud aastaaruandlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis asub aadressil: https://kotkas.envir.ee/.

KOTKAS kasutajatugi: tel: 662 5999 e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee

Seadused

Saasteainete heitkoguste riiklikud piirkogused

Loakünnised ja aruandlus

Heitkoguste määramismeetodid

Põletusseadmed

Lahustid ja värvid

Välisõhukvaliteet

Müra ja lõhnaained

Vedelkütused

Kasvuhoonegaasid

Rahvusvahelised õigusaktid

Viimati uuendatud 25.05.2021