Õppematerjalid

Õppematerjalid.

Biomaterjalide kogumine ja ulukivaatlused

Suurkiskja bioproovide võtmine:

Ruutloendus:

Põdra bioproovide võtmine:

Suurkiskjad

Suurkiskjad:

Hunt:

Pruunkaru:

Ilves:

Väikekiskjad

Väikekiskjad:

Mäger:

Punarebane:

Pisikärplased:

Kährikkoer:

Viimati uuendatud 25.05.2021