Statistika

Metsandusega seotud statistika.

Metsatulekahjude statistika koostamiseks sorteeriti Päästeameti andmekogus registreeritud maastikupõlengute hulgast välja juhtumid, kus toimumiskohaks oli mets ja kulupõlengute hulgast need, kus tuli levis hiljem metsa. Tulemusi võrreldi riigimetsade osas RMK sisemises aruandluses kogutud andmetega ja vajadusel täpsustati tulekahjude pindala ning erametsade osas andmeid Keskkonnaametisse (keskkonnateenistusse) laekunud metsateatisi kasutades. Kui metsatulekahju tagajärjel on mets saanud tugevasti kahjustada või isegi hukkunud, on kasutatud tulekahju andmete täpsustamisel ka KAURi (või varasemalt Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse) metsapatoloogide koostatud metsakaitseekspertiisi andmeid ning vajadusel ka Keskkonnainspektsiooni andmeid keskkonnale tekitatud kahju juhtumitel.

Viimati uuendatud 01.07.2021