Vabatahtlik seire

Panusta vabatahtlikku seiresse.

Vabatahtlik seire on võimalus igal ühel panustada eluslooduse seireandmete kogumisse. Vabatahtliku seire käigus tehtud loodusvaatlusi eristab igapäevastest loodusvaatlustes see, et neid viiakse läbi ühtse metoodika järgi mis tihti kattub riikliku seiremetoodikaga. Sellega tagatakse, et andmed on võrreldavad ning koos analüüsitavad. Vabatahtliku seire rakendamine ei ole Eestis veel väga laialt levinud ning hetkel oleme Keskkonnaagentuuris katsetamas mitmete nö pilootprojektidega. Alates 2018. aastast oleme vabatahtlikke kaasanud näiteks kahepaiksete sigimisveekogude seiresse.

Vaata lisainfot käimasolevate projektide kohta Loodusveebi lehelt.

Fotode ning emotsioonide jagamiseks, üleskutsetega kursis olemiseks ning abi küsimiseks saab liitude Keskkonnaagentuuri loodus Vabatahtliku seire grupiga Facebookis.

Jäätmete õigusaktid

Viimati uuendatud 27.08.2021