Esita aruanne

Jäätmetega seotud aruannete esitamine toimub läbi erinevate Keskkonnaagentuuri hallatavate infosüsteemide.
Aruandlus

Vali aruanne, mida soovid esitada:

Keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa kohase aastaaruande esitamise periood on kalendriaasta, esitamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Pakendiregistri aruande esitamise periood on kalendriaasta, esitamise tähtaeg on 01. september.

Probleemtooteregistri aruannete esitamise periood on kalendriaasta, esitamise tähtaeg 31. jaanuar.

Ohtlike jäätmete saatekiri koostatakse digitaaldokumendina igale ohtlike jäätmete saadetisele.

PCB-de inventariseerimisleht tuleb esitada iga PCB-sid sisaldava seadme kohta 7 päeva jooksul peale seadme valduse tekkimist või muutumist. 

Viimati uuendatud 28.06.2021