Ilm

Keskkonnaagentuuri Riigi Ilmateenistuse põhifunktsiooniks on ilmaprognooside ja -hoiatuste koostamine ning nende edastamise ja kättesaadavuse tagamine. Ilmainfot saavad ilmateenistusest muuhulgas ka lennundus- ja laevandusettevõtted, kelle tegevustes ilm olulist rolli mängib.

Lisaks on olulisel kohal koostöö teiste riigiasutustega - nt Päästeametiga, kellele info ilmaolude kohta suureks abiks on. Ilmateenistuses talletatakse ka Eesti ilma ajalugu - vaatlusjaamades mõõdetud ilmaandmed on olulised nii erinevate teadusala uurijatele kui ka politseile või kindlustusfirmadele.

Prognoose koostame vaatlusandmete põhjal, mis saadakse 107-st meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamast üle Eesti. Kuna ilm ei tunne riigipiire, on oluliseks andmeallikaks ka rahvusvaheliste meteoroloogiavõrgustike kaudu saadavad andmed. Rahvusvahelisse andmevoogu jõuavad ka Eestis mõõdetud ilmaandmed ning koostatud ilmaprognoosid.

Vaata lähemalt:

Pilved ja taevas

Viimati uuendatud 02.07.2021