Kahepaiksete vabatahtlik seire

Keskkonnaagentuuri eestvedamisel toimub kahepaiksete vabatahtlik seire ka 2021. aasta. Seire käigus kogutavad andmed toetavad ja täiendavad riiklikku seiret ning parandavad teadmisi kahepaiksete levikust Eestis. Seires on oodatud osalema kõik loodushuvilised!

Seire fookus on kahepaiksete sigimisperioodil, milkahepaiksed kogunevad kudemisveekogudele, kuid vaatlused on oodatud kogu kahepaiksete aktiivsusperioodi jooksul. Vaatlusi saab edastada LVA äpi või Loodusvaatluste andmebaasi veebilehe kaudu https://lva.keskkonnainfo.ee/. 2021. aastal saab andmeid edastada ka loodusvaatluste platvormi Legulus abil.

Täpsema info ja juhised leiad lehelt: https://loodusveeb.ee/et/themes/harrastusteaduse-projektid/kahepaiksete-vabatahtlik-seire-2021

Tähelepanu!

Juhul, kui leiate sigimisveekogudest või nende ümbrusest ebatavaliselt palju teadmata põhjusel hukkunud kahepaikseid, siis teavitage sellest esimesel võimalusel Keskkonnaagentuuri (rauno.kalda@envir.ee). Tegemist võib olla keskkonnamürkide või haiguspuhanguga, mis inimesele ohtu ei kujuta, kuid väärib teadlaste ja looduskaitsjate tähelepanu. Lisage kindlasti kirjale võimalikult täpne asukoht ja foto, millel on näha ümbritsevat maastikku.

Kahepaiksete seire aastal 2020 – vahekokkuvõte

12.05.2020 seisuga on 2020 aastal tehtud 152 kahepaiksete vaatlust vabatahtlike poolt. Eelmisel aastal samaks ajaks oli sisestatud 80 kahepaiksete vaatlust. Kuigi vaatluste arv on pea kaks korda suurem kui eelmisel kevadel, on ometi mitmed vaatlejad kirjeldanud kahepaiksete puudumist või vähesust neile teadaolevates sigimisveekogudes. Täpsemalt saame konna-aastat kommenteerida, kui suve lõpuks laekuvad ka ametliku seire tulemused.

2020. aasta kevadel on seni kõige rohkem vaadeldud harilikku kärnkonna – 58 vaatlust. Järgnevad rohukonn (43), rabakonn (16) ja tähnikvesilik (17). Neljal korral on märgatud harivesilikku ning seitsmel korral juba ka rohelisi konni. Mõnel puhul on jäänud vaatlust tehes liik täpsustamata pruunide ja roheliste konnade osas, kuid ka need vaatlused on meile oluline info kahepaiksete sigimisveekogude seires. Roheliste konnade ning kõre tipp-aeg on aga ka alles ees nii et ei tasu meelt heita, kes veel nendega kohtunud pole.

Kõige rohkem on vaadeldud täiskasvanud isendeid maal ja vees; on ka omajagu kudu vaatlusi ning esimesest mai nädalast ka juba esimesed kulleste vaatlused.

Omamoodi rekord – kõige esimene kahepaiksete vaatlus sisestati juba 20. veebruaril kui Saaremaal märgati harilikku kärnkonna.

Kõige rohkem vaatlusi on sisestatud Võrumaalt (26 tk) ja Viljandimaalt (26); järgnevad Lääne-Virumaa (24) ja Harjumaa (18). Ühtegi vaatlust ei ole hetkel Valgamaalt.

Vaatlusi on sisestanud 34 inimest. Ühe seiraja poolt sisestatud vaatluste rekord on hetkel 23 unikaalset vaatlust.

Eriti uhke võib olla selle üle, et inimeste huvi vabatahtliku seire ning kahepaiksete osas muudkui suureneb, sest FB Vabatahtlike seire grupiga on liitunud nüüdseks 171 liiget.

Lisainfo ja kontakt:

Rauno Kalda
e-post: rauno.kalda@envir.ee

Viimati uuendatud 29.06.2021