Sa oled siin

Riikliku keskkonnaseire programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Pühapäev, 03. Juuni 2018
Riikliku keskkonnaseire programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu
Riikliku keskkonnaseire programmi eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Keskkonnaagentuur teatab keskkonnaseire seaduse § 4 lg 1 tulenevast riikliku keskkonnaseire programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

 

Riikliku keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade riigi keskkonnaseisundist ja selle pikaajalistest muutustest, tagada välislepingutest ja riigisisestest õigusaktidest tulenevate keskkonnaseisundi seire kohustuste täitmine ning hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ja selle muutustele.

Avalikule väljapanekule esitatud uuendatud keskkonnaseire programm annab ülevaate tänasest seirest ja seire kavandamise põhimõtetest, pidades silmas reaalseid eelarvelisi võimalusi, seire nõudeid ja vajadusi ning annab ülevaate töö tulemusena määratletud olulisematest arendusvajadustest.

Oleme seire allprogrammid läbi arutanud erinevate seiretööde tegijate ja valdkonna ametnikega. Meie eesmärk oli seiretegevused kokkuvõtvalt ära kirjeldada ning tagada seeläbi kogu programmist selgem ülevaade ja luua ühtne alus, kust minna edasi vajalike muudatustega.

Riikliku keskkonnaseire programm koosneb järgmistest Keskkonnaministri 23.01.2017 määrusega nr 3 „Riikliku keskkonnaseire programmi ja allprogrammide täitmise nõuded ja kord“ nimetatud allprogrammidest: meteoroloogiline ja hüdroloogiline seire; välisõhu seire; põhjavee seire; pinnavee seire; mereseire; elustiku mitmekesisuse ja maastike seire; metsaseire; kompleksseire; kiirgusseire; seismoseire; mullaseire; tugiprogramm.

Väljapanekule esitatud allprogrammid sisaldavad infot:

 1) allprogrammide seireobjektide taustanalüüsi ja valiku põhimõtteid;
 3) tööde kirjeldust;
 4) andmeid vastutavate täitjate valiku ja põhimõtete kohta;
 5) tegevuste tulemuste kompleksse analüüsi põhimõtteid;
 6) programmi elluviimise kava ja selleks ette nähtud vahendeid;
 7) võimalikke riskitegureid programmi elluviimisel;
 8) näitajaid, mille alusel on võimalik hinnata programmi tõhusust ja edukust.

Programmi avalik väljapanek toimub perioodil 21.05.2018-19.06.2018 ja avalik arutelu 11. juunil algusega kell 13.00 Keskkonnaagentuuri Tallinna kontoris (Mustamäe tee 33, 1. korrus, saal).

Programm on leitav Keskkonnaagentuuri veebilehelt http://www.keskkonnaagentuur.ee/seire ja paberkandjal E-N kell 8.00-17.00, R 8.00-15.45 Keskkonnaagentuuri kontori fuajees.

Kommentaare, küsimusi ja vastuväiteid programmi kohta saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku perioodil e-posti aadressil kaur@envir.ee või suuliselt avalikul arutelul. Avalikul arutelul osalemiseks palume end eelnevalt registreerida aadressil http://www.keskkonnaagentuur.ee/registreeru hiljemalt 6. juuniks.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.