Sa oled siin

Anna tagasisidet kaasaegsele Tartu keskkonnaülevaatele

Teisipäev, 22. Mai 2018
Foto: Tarmo Haud
Foto: Tarmo Haud

Uudne veebilahendus annab ülevaate Tartu linna ja sellega seotud lähiümbruse viimaste aastate keskkonnaseisundist. Kutsume üles tööga tutvuma ja sellele tagasisidet andma:  http://www.keskkonnaagentuur.ee/tagasiside.

 

„Tartu linna keskkonnaseisundi töö on mõeldud kasutamiseks tartlastele, kes soovivad oma koduümbruse keskkonnaseisundiga paremini kursis olla. Samuti võivad seda kasutada ametnikud esmase info saamiseks või edasiste uuringute lähtekohana“ sõnas töö peamine autor Madli Linder (Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist). Veebilahenduse teksti aitavad lahti mõtestada interaktiivsed kaardid.
Tartu keskkonnaseisundi töö tehniline lahendus pärjati hiljuti tiitliga „Parim ArcGIS online kaart 2018“. Tihedas konkurentsis võidetud auhind anti üle 19. aprillil toimunud Esri päevad 2018 raames. Suur tunnustus kaardiloo tehnilise lahenduse autorile, Kristi Seevrile, Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna peaspetsialistile!

Fotol parima ArcGIS online kaardi tunnustus.

Tartu linna keskkonnaseisundi tööd saab lähemalt uurida siit: http://arcg.is/1Om9zS.

Lühikokkuvõte Tartu keskkonnaseisundist

Tartu on roheline linn – erinevate loodusliku taimkattega aladega on linna pindalast kaetud ligi pool, tänavahaljastuse kogupikkus ulatub ligi 60 kilomeetrini, kaitstavad alad katavad üle 5% linna pindalast ning kaitstavaid liike on registreeritud ligi poolsada.

Tartu suurus, strateegiline asukoht ja arendussurve, samas suur liigirikkus ning keskkonnateadlik elanikkond on tekitanud hulgaliselt vastuolulisi olukordi. Üsnagi sageli tuleb Tartus leida kompromisse ehitussoovide ja samal alal leiduvate kaitstavate liikide leiukohtade konfliktidele, samuti kaaluda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamist.

Tartlaste kraanidest tulev joogivesi pärineb täielikult põhjaveest ja on valdavalt hea kvaliteediga, ehkki vee karedus on siin pigem kõrge. Ka välisõhu kvaliteet on üldiselt hea, Tartu eripära on aga norme ületav kantserogeenne benso(a)püreen, mille üks põhjuseid võib peituda ebakvaliteetse küttematerjali kasutamises ahiküttega rajoonides.

Pakendikogumissüsteem on Tartus heal tasemel, olmejäätmete ringlusse võtmise suurendamiseks tuleb aga nende liigiti kogumist suurendada. Tartus asub üks kolmest riigi rajatud ohtlike jäätmete kogumis- ja käitluskeskusest.

Tartu ja selle ümbruse elanikel ning ettevõtetel on eriline vastutus Ida-Eesti tuiksoone Emajõe veekeskkonna kvaliteedi ja sellega seotud luhaökosüsteemide säilimise eest. Uhke võib olla Eesti pikima siseveekogude veetasemete vaatlusrea üle, mis Emajõe puhul ulatub aastasse 1867. Murettekitav on aga ohtlike ainete sisaldus Emajões. Hiljutine uuring näitas siin erinevate pestitsiidide rekordit ja normide ületamisi. Leiti isegi DDTd – putukamürki, mis on keelatud juba 1970. aastatest. See ning põllumajanduslike toitainete sisalduse suurenemine allavoolu ja valuvaigistite ning hormoonravimite jääkide leiud Emajõest viitavad, et kuigi hetkel ei ole ohtlike ainete mõju vee-elustikule veel märgatav, tuleb halvema ennetamiseks meetmed kiiresti tarvitusele võtta.

Tartu ja selle ümbruse ettevõtted on keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtuga välisõhku ja vette paisatud heitkoguseid järk-järgult vähendanud, samuti on toimunud olulised arengud taastuvenergia tootmise vallas. Keskkonnakaitsele saab aga kaasa aidata igaüks: puhastada oma maja küttekollet regulaarselt ja kütta ainult kuiva töötlemata küttematerjaliga, sorteerida jäätmeid, viia vanad ravimid kogumispunktidesse, mitte lasta neid alla tualetist või visata prügikasti, ning kasutada liiklemisel võimalusel kondimootorit. Elurikkusele kaasa aitamiseks võiks istutada oma aeda võõrliikide asemel meie enda looduses esinevaid taimi ning lasta neil kasvada ilma pestitsiidide abita.

Lisainfo:

Kaia-Liisa Siimon, üldosakonna peaspetsialist

kaia-liisa.siimon@envir.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.