Est-lat 66 „Water bodies without borders"

             

Interreg

KIK logo    

 

 

 

 

 

Keskkonnaagentuur osaleb partnerina Interreg programmi Eesti-Läti koostööprojektis Est-lat 66 „ Water bodies without borders“ (WBWB). Projekti tulemusena toimub Eesti-Läti piiriüleste vesikondade, Koiva/Gauja ja Salatsi/Salaca veemajanduskava koostamiseks vajaliku informatsiooni koondamine piiriüleses koostöös – vesikonnatunnuste täpsustamine, koormuste ja seisundi hindamise ning seire harmoniseeritud põhimõtete välja töötamine, harmoniseeritud põhimõtetest lähtuvalt piiriüleste veekogumite koormuste ja seisundi hinnangute ning seirekava koostamine. Projekti tegevuste elluviimisel on rõhk kogemuste vahetamisel ja piiriülesel koostööl.

Projekti elluviimine toimub perioodil 01.03.2018-28.02.2020.

Projekti juhtpartner on Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Projekti partnerid on:  Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeerium ja Läti poolt Läti Keskkonna, Geoloogia ja Meteoroloogia Keskus (LEGMC), AKTiiVis ja Burtnieku omavalitsus.

Projekti kogumaksumus on 410 256, 00 eur, sellest Keskkonnaagentuuri osa 68 000 eur, millest 58 700 eur kaetakse Interreg Eesti-Läti programmi eelarvest ja omafinantseering 15% (10 200 eur) kaetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasfinantseerimisel.

See teade väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

Viimati uuendatud: 7. Detsember 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.