Käesoleva visiitkaardi eesmärk on tutvustada paremini Keskkonnaagentuuri peamiseid tegevusvaldkondi ja teemasid ning anda põgus ülevaade meie igapäevatööst ja teenuste veepealsest osast.

Pikk visuaalne visiitkaart:

Lühike visuaalne visiitkaart:

Videod teostatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekti „Keskkonnaagentuuri teabe jagamine keskkonnateadlikkuse tõstmiseks väljundmaterjalide kaudu“ raames.

Viimati uuendatud 26.05.2021