MISSIOON

Keskkonnaagentuuri missioon on korraldada riiklikku keskkonnaseiret, pakkuda õigeaegset ja usaldusväärset keskkonnateavet, prognoose ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatusi. Keskkonnaagentuuri põhitegevus loob eeldused tasakaalustatud otsusteks poliitika kujundamises, ettevõtluses ja elanike igapäevaelus.

VISIOON

Partnerluses inimeste ja organisatsioonidega tagame vajaliku keskkonnainfo ühiskonna heaolu kestvuseks ning arenguks.

Liblikas

Viimati uuendatud 12.10.2021