Ilmaandmed ja kliima

Ilmaandmete ja kliima analüüsid.

Pärnu rannikujaama ja Sauga meteoroloogiajaama parameetrite võrdlus (2020)

  • Kahe suhteliselt lähestikku asuva, kuid mõnevõrra erineva ümbritseva keskkonnaga jaama meteoroloogiliste parameetrite paralleelanalüüs selgitamaks välja sarnasused ja erinevused ning nende põhjused.

Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannikul korduva kõrgvee taseme poolt mõjutatud alade määramine (2019)

  • Analüüsi eesmärk oli hinnata korduva üleujutuse esinemise tõenäosust ja ulatust siseveekogude kallastel.
  • Analüüsis kasutati märgalade kaarte (ETAK ja TLÜ Ökoloogia Instituut) ja 2017−2018 Sentinel-1 ja -2 satelliitpiltidelt hinnatud vee ulatust.

Soojussaarte hindamine Eesti linnades 2014-2019 (2020)

  • Kuumalainete sagenemine on üks peamisi tulevikukliima riske nii Eestis kui ka mujal maailmas.
  • Kuumalained võimenduvad eeskätt linnades, aga ka tiheasustusaladel soojussaare efektina, kus suured tumedad pinnad (nt: asfaltteed, asfaltkattega parklad, bituumenkatused) neelavad suurema osa päikesekiirgusest, mis omakorda kütavad linnaruumi õhku.

Viimati uuendatud 30.06.2021